Gender impact on the correlations between Graves’ hyperthyroidism and hyperuricemia in Chinese

Authors: Xuehui Liu, Jianping Zhang, Zhaowei Meng, Qiang Jia, Jian Tan, Guizhi Zhang, Xue Li, Na Liu, Tianpeng Hu, Pingping Zhou, Qing Zhang, Kun Song, Qiyu Jia

Date: 30/11/2018

Volume, Year and Page number: August 2019, Volume 188, Issue 3, pp 843–848

Keywords

Gender; Graves’ disease (GD);  Hyperthyroidism;  Hyperuricemia;  Serum uric acid (SUA) 

View full abstract

Irish Journal of Medical Science